Spinnaker (Symmetrische Spinnaker)

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Teerling met groen-witte spinaker

Groot bol voorzeil dat op alle boten van Euros behalve de Ebenhaëzer en de Mini gevoerd kan worden.

Het voeren van een spinnaker op halve wind is een van de eenvoudige manieren om een hoge mate gaafheid te bereiken.

Een van de regels van het zeilen op een Laser 2 stelt: "Hijs altijd de spinnaker." Anders gezegd: ook als je weet dat het fout gaat moet je toch de spinnaker hijsen. Gewoon omdat het gaaf is.