Afvaren

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Afvaren is het wegvaren van de plaats waar het schip aan de kant lag. Afvaren kan onder zeil, dan hijs je eerst de zeilen aan de kant, maar ook op motor, dan hijs je de zeilen tijdens het varen.

Voor het afvaren zijn standaardmanoeuvres bedacht: afvaren van hogerwal, langswal en lagerwal. De Ebenhaëzer vaart altijd af onder motor. Het gaat wat anders dan met kleine bootjes. Hoe precies staat beschreven in het motorboek.