Afvallen

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Loeflij.png

Afvallen is verder van de wind af varen. De punt van de boot draait dus van de wind af. Als je aan de hoge kant aan het roer zit, trek je de helmstok naar je toe.

Het tegenovergestelde van afvallen is oploeven.

Tijdens het afvallen zal de boot de neiging hebben om naar loef te hellen en om te accelereren. Als de boot naar loef geheld wordt (bijvoorbeeld met gewichtstrim) zal de boot vanzelf afvallen.

Zie ook