Afschrijvingen

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Een afschrijving is een afname van het eigen vermogen (en valt dus onder kosten) ten gevolge van een afname van de waarde van een materieel activum (een boot, een rol glasvezelmat, een fust bier of een doos vol cd's met interessante informatie, bij voorbeeld).

Bijna alles wordt minder waard wanneer je het gebruikt, door slijtage, veroudering of verwering. De meeste objecten worden zelfs minder waard als je ze niet gebruikt. Als dat ding dat minder waard wordt ook nog eens van jou is, moet je af en toe je idee van hoeveel het waard is, bijstellen. Je schrijft het dan geheel of gedeeltelijk af. De afschrijving is de waardevermindering van je bezitting.

Uitzonderingen zijn monumenten en kunstvoorwerpen, die worden meestal alleen maar waardevoller. De Ebenhaëzer valt in beide categoriën, dus wordt op de Ebenhaëzer zelf niet afgeschreven.

Voor welk bedrag iets ook daadwerkelijk te verkopen is, is niet altijd doorslaggevend voor de boekwaarde. Als je het zelf kan gebruiken, heeft het ook waarde. Een goed voorbeeld is een auto. Wanneer je een nieuwe auto koopt, en er mee de garage uit rijdt, is het ding al de helft van de waarde kwijt, als je hem zou willen verkopen. Dat doe je natuurlijk niet. Een nieuwe auto wil je gebruiken. Voor je eigen overzicht is je gloednieuwe auto niet in waarde afgenomen. Wat je ermee kan doen is niet veranderd. Je schrijft dus niet in de eerst dag dat je ermee rijdt de helft af. Dat doe je pas na een jaar of langer. Bij euros wordt meestal ieder jaar het zelfde bedrag afgeschreven. Verwacht je dat een boot 10 jaar mee gaat en heb je er 15000 euro aan uitgegeven, dan schrijf je 1500 euro per jaar af.

De tijd waarin je verwacht gebruik te kunnen maken van de bezitting, en dus gaat afschrijven, is de afschrijvingstermijn. Dit is dus de verwachtte levensduur, in het bovenstaande voorbeeld 10 jaar. Dit betekent niet dat je na die periode de bezitting ook direct weg doet. Wanneer je de bezitting ook daadwerkelijk afdankt, hangt af van wanneer het versleten is. Dit kan vaak door inspectie worden vastgesteld.

N.B.:Bij bezittingen waarbij slijtage niet kan worden bepaald, maar falen grote gevolgen heeft, moet bij het verstijken van de afschrijvingstermijn de bezitting wel worden vervangen. Dit gaat op voor onder andere stagen en reddingsvesten. Het afschrijfschema is voor deze zaken behalve een financiële, ook een operationele administratie.