Afgaand tij

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Afgaand tij is de tijd tussen hoogwater en laagwater, de periode van vallend water. Ook wordt hiermee de getijdestroom in deze periode aangeduid. Het is dus ongeveer 6 uur aaneengesloten afgaand tij.

Zie ook