6 is de aars

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Dobbelspel. Iedereen gooit 1 keer. Iedereen die een zes gooit betaalt mee aan het rondje.

Er is ook een minder frequent gespeelde variant genaamd 6 in de aars.

Oorsprong

Reinder Attema