Lichtekooi kluslijst 2006-2007

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Dit is de kluslijst van Lichtekooi van het klusseizoen 2006-2007. Toevoegen en Bewerken is prima.

Er is geen bouwploegleider, maar Renske, Alice en Willem bemoeien zich er wel mee.

 • Achterstag
  • rood touwtje takelen en knoopje zoals bij blauwe touwtje
 • zonnepaneel
  • Moet stekker aan zodat het sneller gedemonteerd kan worden
  • houten contructie schuren (rondere hoekjes) en lakken
 • brandblussers
 • zeilen controleren en opsturen
 • schuren/schilderen (alleen bijstippen)
  • binnen
  • buiten
  • romp
 • antifouting
  • sommige plekken ook even nieuwe pansercoat
 • mast checken
 • EL check
  • Alles even nalopen
 • SSB is stuk. Siebe heeft het, misschien fixen
 • lijnen
  • check
  • wassen
 • bankjes schoon maken en olieen
 • joon-houder recht buigen