12SPVFX

Uit EurosWiki

Waardigheidsletters voor alle boten van Euros.

1 Lytse Pier
2 Laser2
S Laser Standaard
P Polyvalk
J Jonkie
O Overtijd
W Waterrat
F FF65
L E22 (Lichtekooi)
X XXL (Jaffa)
V Varianta 18
D (Dek)maat
M Motorschipper
Z Zeilschipper

De laatste drie (DMZ) zijn geen standaard waardigheden, maar Ebenhaëzer-waardigheden.


B werd gebruikt voor de bus. Deze is ondertussen verkocht.

J, O, W en L worden niet meer gebruikt, omdat de boten zijn verkocht.

S werd vroeger gebruikt voor de Stern, maar deze boten zijn allemaal verkocht

1 werd vroeger ook gebruikt voor de electrokar.

1 en 2 werden daarvoor nog gebruikt voor de Stern-waardigheid, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen de nieuwe en oude Sterns.

Het wordt onder andere gebruikt in de vorm: "Ik ben 1V" of "wanneer ga jij je X halen?".

Zie ook