Zeemanschap (motorboek) en Astronavigatie: verschil tussen pagina's

Uit EurosWiki
(Verschil tussen pagina's)
k
 
 
Regel 1: Regel 1:
Tenslotte wordt nog even ingegaan op het zeemanschap. Naast een realistische uitleg van de vaar- en voorrangsregels (je ''hebt'' bijvoorbeeld geen voorrang; voorrang moet je verleend worden, neem het daarom niet, maar kijk of je het krijgt en als het misschien beter uitkomt voor de ander, wijk dan eens af van de regels) verstaat men onder zeemanschap ook een goed vaargedrag in de zin van etiquette. Denk nou niet meteen dat dat ouderwets is, er zitten vaak ongeschreven regels in verstopt die ook voor jezelf het varen en wat zich daar omheen afspeelt prettiger kunnen maken. Daarnaast is het van belang dat je de algemene opinie ten aanzien van de 'platbakschipper' probeert te verbeteren, of in ieder geval niet te verslechteren! Maak in Friesland (en daarbuiten) dan ook niet onnodig aanspraak op de regel dat je een 'groot' schip bent voor de wet, maar probeer je ook eens in te denken hoe jij je zou voelen als 'die grote bakken' jou met je kleine kwetsbare scheepje 'altijd' dwarszitten.
+
{{nietaf}}
 +
'''Astronavigatie''' is het bepalen van de positie met behulp van hemellichamen. In dit artikel zal de basis van astronavigatie worden uitgelegd en zal een eenvoudig methode worden beschreven, die je in de praktijk kunt proberen. Je hebt daarvoor een [[sextant]], goed lopende klok, tabellen, goed zicht en een horizon nodig.
  
Probeer je daarom dan ook te houden aan de volgende omgangsregels:
+
== Basis astronavigatie ==
 +
=== Inleiding ===
 +
Het bepalen van je positie met astronavigatie begint met het meten van de hoogte (in graden) van een hemellichaam boven de horizon. Uit een meting (hoogte en bijbehorende tijd) en een geschatte positie kan door het nauwkeurig uitvoeren van een aantal stappen een lijn op de kaart geconstrueerd worden. Je positie in de buurt van het snijpunt van twee van deze lijnen, je moet dus meerdere metingen doen.
  
*Vaar niet te hard langs havens en langs oevers waar schepen liggen afgemeerd.
+
Voor elke meting moeten de volgende stappen gevolgd worden:
*Meer alleen langs anderen als er plaatsgebrek is en vraag altijd even of het goed is dat je langszij komt.
+
* [[#Corrigeren van de meetfouten in sextant hoogte|Corrigeren van de meetfouten in sextant hoogte]]
*Als je aanmeert langszij dan geef je altijd de lus van een tros aan het schip naast je, omdat je dan zelf de lengte kunt bepalen en daarnaast de ander niet opzadelt met een eind van jouw tros aan dek.
+
* [[#Opzoeken van de positie van het hemellichaam|Opzoeken van de positie van het hemellichaam]]
*Als iemand bij jouw langszij komt, biedt je hem altijd hulp.
+
* [[#Kiezen van een aangenomen positie en bepalen van de Local Hour Angle voor die positie|Kiezen van een aangenomen positie en bepalen van de Local Hour Angle voor die positie]]
*Als je over andere schepen loopt dan doe je dat via het voordek omdat de schipper meestal achter woont en het, zeker 's nachts, niet op prijs zal stellen dat je door zijn 'achtertuin' loopt. Als het niet anders kan, dan alleen in overleg. Loop ook niet over de dekluiken van de ander naar voren, maar door de gangboorden. Zorg er ook voor dat de passagiers zich hier aan houden!
+
* [[#Berekenen van hoogte en azimut voor de aangenomen positie|Berekenen van hoogte en azimut voor de aangenomen positie]]
*Stoor anderen zo weinig mogelijk met lawaai (radio's, klapperende vallen, overbodige geluidsseinen, luidruchtige passagiers) want het geluid draagt ver over water. Pas daarom ook op met commentaar op anderen, ze kunnen het snel horen, zeker als jij boven de motor staat te schreeuwen en zij lekker zeilen b.v.
+
* [[#Vergelijken van berekende en (gecorrigeerde) gemeten hoogte|Vergelijken van berekende en (gecorrigeerde) gemeten hoogte]]
*Neem voordat je in een haven afmeert altijd eerst contact op met de havenmeester en volg zijn aanwijzingen op.
+
* [[#Tekenen van een positielijn|Tekenen van een positielijn]]
*Volg aanwijzingen van sluis- en brugwachters en van de Rijkspolitie op. Bedank ze altijd even met een groet voor bewezen diensten, ook al hebben ze daar soms niet hun best voor gedaan.
 
*Wacht bij sluizen en bruggen op je beurt, maar laat je de kaas niet van het brood eten. Soms ben je genoodzaakt het gat van de sluis af te sluiten als er mensen zijn die voordringen willen, het zij zo.
 
*Hinder wedstrijdschepen alleen als het echt niet anders kan.
 
*Vaar niet dwars over dobbers en vislijnen als het niet nodig is.
 
  
Bovendien moeten we rekening houden met de omgeving in de vorm van de natuur:
+
=== Corrigeren van de meetfouten in sextant hoogte ===
*Houd het water schoon en breng afval waar het hoort. Denk hierbij aan olie uit de machinekamer. De wasbakken lozen naar buiten, gooi hier geen chemische troep door. Breng flessen naar de glasbak.
+
Als je met je [[sextant]] een meting hebt gedaan, zitten er nog allemaal foutjes in de gecorrigeerd moeten worden.
*Spaar oevers en riet, vaar dus niet te hard in ondiepe smalle waters (let op de hekgolf, kijk dus eens achterom) en leg alleen aan op plaatsen waar gelegenheid is geschapen.
 
*Laat staan wat groeit en bloeit en stoor vogels en andere dieren niet. Zeker niet de zeehonden op de Waddenzee.
 
  
Tenslotte nog iets dat de etiquette aangaat in de zin van de vlagvoering. Volgens oud gebruik, dat nog steeds door zeer veel mensen wordt nageleefd en op prijs gesteld, geeft de vlag aan onder welke nationaliteit we varen. Je zult nu wel denken: 'Wat maakt het uit?', maar je moet niet vergeten dat het tegenwoordig in Nederland wemelt van de Duitse buren zodat je best nog wel eens een beetje vaderlandsliefde kan tonen. Hou je daarbij aan de volgende regels:
+
* '''Indexfout''' is een de structurele fout die je '''sextant''' maakt.
 +
* [[dip]] is de hoek tussen de horizontaal en de horizon.
 +
Als deze correcties zijn toegepast op de sextant hoogte (''sextant altitude'') krijg je de ''apparent altitude''
  
*De natievlag wordt gevoerd vanaf acht uur 's morgens tot zonsondergang, maar niet later dan tot negen uur 's avonds. Zet hem in de praktijk dus als je uit je kooi komt. Haal de vlag er af als je van boord gaat en zet hem er weer op als je aan boord komt.
+
* [[refractie]] is de meetfout in de hoek tengevolge van licht afbuiging in de atmosfeer. De refractie is afhankelijk van de temperatuur en de druk.
*In buitenlandse wateren wordt daarnaast de beleefdheidsvlag (een kleine natievlag van het betreffende land) in het stuurboordswant gevoerd. Dit mag ook als er buitenlandse gasten aan boord zijn.
+
* [[Semi Diameter]] is de halve diameter van een hemellichaam, die je gebruikt als correctie, omdat je de onder(of boven)kant van een hemellichaam hebt gepeild. Alleen voor de maan en de zon speelt dit een rol, andere hemellichamen zijn kleiner dan 1 boogminuut.
*In principe mag hiernaast ook nog een 'geus' worden gevoerd op het puntje van de kluiverboom. De geus heeft acht banen in stervorm.
+
Een tabel met een combinatie van deze correcties als functie van de ''apparent altidude'' is te vinden in de [[Nautical Almanac]], in de tabel ''Altitude Corrections''.  
  
Het mag dan wat oubollig klinken allemaal, maar over het algemeen worden de voorgaande zaken op prijs gesteld door de omgeving. Als je er daarom rekening mee zult houden zal je merken dat je er aan went en ze later ook op prijs gaat stellen. Bedenk je daarbij dat er zeer veel mensen op het water zitten die al veel langer varen dan jij.
+
* [[parallax]] is een afwijking tengevolge van je eigen positie op de aarde. Deze is alleen van belang bij een meting aan de maan.
  
{{motorboek}}
+
Als je deze correcties hebt doorgevoerd heb je de ware gemeten hoogte (''true altitude'') van het hemellichaam.
[[categorie:Ebenhaëzer]]
+
 
 +
=== Opzoeken van de positie van het hemellichaam ===
 +
Navigeren kan alleen op goed zichtbare hemellichamen. Eigenlijk worden alleen de zon, maan, 4 planeten (venus, mars, jupiter, saturnus) en 57 sterren gebruikt. In tabellen staat precies op welke plaats elk hemelichaam zich bevindt. De positie is wordt niet in [[lengtegraad|lengtegraden]] en [[breedtegraad|breedtegraden]] vermeld, maar in '''declinatie''' en '''GHA'''. Deze positie wordt '''Geographic Position''' (''GP'') genoemd.
 +
 
 +
'''Declinatie''' is de [[breedtegraad]] van het punt waarboven het hemelichaam precies staat. Zo is op 20 maart 2008 om kwart voor 5 's ochtends de declinatie van de zon precies 0 graden. De lente begint en de zon staat recht boven de evenaar. En op bijvoorbeeld 7 oktober om 15:00 UTC is de declinatie van de zon 5°30.5'Z (5 graden en 30.5 minuten zuid). De zon staat dus recht boven een punt op ongeveer vijf en een halve graad zuiderbreedte. De declinatie van de poolster (polaris) is eigenlijk altijd ongeveer 90° Noord.
 +
 
 +
'''GHA''' (''Greenwich Hour Angle'') is de hoek die een hemellichaam maakt met de [[meridiaan]] van Greenwich. Deze hoek is een soort [[lengtegraad]] maar loopt van 0° tot 360° altijd in westelijke richting. Om bijvoorbeeld ongeveer 12:00 [[UTC]] staat de zon precies boven de meridiaan van Greenwich en is de GHA 0°, daarna loopt het op. Een uurtje later staat het op 15°, middernacht op 180° en bij zonsopskomst ongeveer 270°.
 +
 
 +
Van de zon, maan en 4 planeten is de declinatie en de GHA op te zoeken in tabellen. Voor de sterren is de alleen de declinatie en de SHA te vinden. De '''SHA''' (''Siderian Hour Angle'') is de hoek tussen de GHA van '''Aries''' en de GHA van de ster. '''Aries''' is een gekozen punt in de hemel ten opzichte waarvan alle sterren zijn gedefineerd. De GHA van Aries is wel te vinden in tabellen. De declinatie en SHA van sterren veranderd gelukkig niet veel in een maand.
 +
Om de tabellen compact te houden zijn alleen waardes voor gehele uren gegeven, in de ''Increments and corrections tables'' kan een toevoeging voor de minuten en seconden opgezocht worden.
 +
 
 +
=== Kiezen van een aangenomen positie en bepalen van de Local Hour Angle voor die positie ===
 +
Om de positie van het hemellichaam ten opzichte van je eigen positie te bepalen moet je een schatting maken van je eigen positie, bijvoorbeeld op basis van een [[Gegist bestek]]. Op basis vn deze positie kan je dan de hoogte en azimut van het hemellichaam berekenen.
 +
Als je de hoogte en azimut in de volgende stap uit een tabel haalt zijn er de volgende eisen aan deze aangenomen positie (''assumed position''):
 +
* De breedtegraad moet afgerond worden op een geheel getal.
 +
* De '''LHA''' moet een geheel getal zijn.
 +
 
 +
'''LHA''' is de ''Local Hour Angle''. Dit is eigenlijk precies hetzelfde als de GHA maar dan niet voor Greenwich, maar voor je eigen positie. De LHA is bijvoorbeeld 0° als de zon precies op haar hoogste punt staat. De LHA kan bepaald worden met:
 +
<math>LHA = GHA - Lat</math>, waarbij de '''Lat''' de [[Lengtegraad]] van de aangenomen positie is (positief bij [[Westerlengte|WL]], negatief bij [[Oosterlengte|OL]]).
 +
 
 +
Om op een geheeltallige LHA uit te komen bij een positie op het westelijk halfrond moeten de minuten en seconden van de lengtegraad van de gekozen positie gelijk zijn aan de minuten en seconde van de GHA.  Op het oostelijk halfrond moeten de minuten seconden van de GHA en van de lengtegraad van de gekozen positie samen precies één graad zijn.
 +
Voorbeelden:
 +
* bij GHA 15°10.23' en geschatte positie 2°15.35' '''WL''' is de gekozen lengtegraad: 2°10.23' WL, en LHA 13°
 +
* bij GHA 15°10.23' en geschatte positie 2°15.35' '''OL''' is de gekozen lengtegraad: 1°49.77' OL, en LHA 17°
 +
 
 +
=== Berekenen van hoogte en azimut voor de aangenomen positie ===
 +
De GHA en de declinatie geven informatie de plek waarboven het hemellichaam staat, maar nog niet over de plek waar wij het hemellichaam zien. De '''azimut''' en de '''hoogte''' doen dat wel
 +
 
 +
De '''azimut''' is de [[kompas|kompaskoers]] richting het hemellichaam. Een opkomende zon heeft een azimut van ongeveer 90° (oosten) en de zon midden overdag heeft een azimut van 180° (recht in het zuiden).
 +
 
 +
'''Hoogte''' van een hemellichaam is de hoek die het centrum van het hemellichaam maakt met de horizon. Een net opgekomen hemellichaam heeft een hele kleine hoogte terwijl een hemellichaam dat recht boven je staat een hoogte heeft van 90°. De zon kan in Nederland niet hoger komen te staan dan ongeveer 59.5°.<br>
 +
Alle punten met gelijke hoogte liggen op een cirkel met als middelpunt de ''Geographic Position'' van het hemellichaam. De afstand (in graden) tot het middelpunt is <math>90^{\circ}-hoogte</math>.
 +
 
 +
Met behulp van de declinatie, LHA en de aangenomen positie, kun je de hoogte en azimut uitrekenen. Met andere woorden: met de tijd, de positie van het hemellichaam en je eigen positie, weet je waar je het hemelichaam kunt zien.
 +
In de praktijk worden de uitkomsten van deze berekingen uit een tabel gehaald. In die tabel vindt je de hoogte en azimut bij een geheeltallige LHA, declinatie en breedtegraad. In de tabel staat ook een ''Interpolation factor'' '''d''' waarmee je kan corrigeren voor de minuten en seconden van de declinatie.
 +
 
 +
De hoogte en azimut kunnen ook berekend worden, zie daarvoor:
 +
[[Berekenen van hoogte en azimut]]
 +
 
 +
[[Image:Altitude_intercept.PNG|300px|thumb|right|Altitude intercept en positielijn]]
 +
 
 +
=== Vergelijken van berekende en (gecorrigeerde) gemeten hoogte ===
 +
Het verschil tussen je gemeten hoogte met de [[sextant]] en de berekende hoogte is het verschil in afstand naar de '''GP''' tussen je gekozen en je werkelijke positie. Dit verschil wordt de ''Altitude Intercept'' genoemd.
 +
 
 +
Als de gemeten hoogte groter is dan de berekende hoogte ben je dichter bij de '''GP''' en vice versa.
 +
 
 +
=== Tekenen van een positielijn ===
 +
Je begint met het inteken van de gekozen positie (''assumed position'', ''AP''). Vanuit dat punt trek je een lijn in de richting van het '''GP''', of er vandaan. De richting is dus de azimut of de azimut+180°.
 +
Op deze lijn zet je de afstand ''altitude intercept'' uit, waarbij één minuut gelijk is aan één zeemijl. Op dit punt teken je een lijn haaks op de eerste lijn. Dit is de positielijn.
 +
 
 +
Net als bij een gewone [[kruispeiling]] op bijvoorbeeld twee kerktorens moeten er altijd twee astropeilingen gedaan worden. Elk levert een positielijn op de kaart en je positie is het snijpunt op de kaart.
 +
 
 +
== Zie ook ==
 +
*[[Sextant]]
 +
 
 +
== Links ==
 +
* Bowditch, Nathaniel (2002). [http://www.nga.mil/portal/site/maritime/ The American Practical Navigator]. [http://www.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/NAV_PUBS/APN/pub9.zip]
 +
* [http://www.tecepe.com.br/scripts/AlmanacPagesISAPI.isa/pages?date=10%2F07%2F2007 The Online Nautical Almanac] Hier kan je dagelijkse tabellen met GHA en Declinatie van de hemellichamen opzoeken.
 +
 
 +
[[categorie:navigatie]]

Versie van 28 dec 2007 11:50

Waarschuwing.png
Dit artikel is nog niet af.
Weet jij nu nuttige informatie voor dit artikel, klik dan hier om de pagina te bewerken en je informatie toe te voegen..
Waarschuwing.png

Astronavigatie is het bepalen van de positie met behulp van hemellichamen. In dit artikel zal de basis van astronavigatie worden uitgelegd en zal een eenvoudig methode worden beschreven, die je in de praktijk kunt proberen. Je hebt daarvoor een sextant, goed lopende klok, tabellen, goed zicht en een horizon nodig.

Basis astronavigatie

Inleiding

Het bepalen van je positie met astronavigatie begint met het meten van de hoogte (in graden) van een hemellichaam boven de horizon. Uit een meting (hoogte en bijbehorende tijd) en een geschatte positie kan door het nauwkeurig uitvoeren van een aantal stappen een lijn op de kaart geconstrueerd worden. Je positie in de buurt van het snijpunt van twee van deze lijnen, je moet dus meerdere metingen doen.

Voor elke meting moeten de volgende stappen gevolgd worden:

Corrigeren van de meetfouten in sextant hoogte

Als je met je sextant een meting hebt gedaan, zitten er nog allemaal foutjes in de gecorrigeerd moeten worden.

  • Indexfout is een de structurele fout die je sextant maakt.
  • dip is de hoek tussen de horizontaal en de horizon.

Als deze correcties zijn toegepast op de sextant hoogte (sextant altitude) krijg je de apparent altitude

  • refractie is de meetfout in de hoek tengevolge van licht afbuiging in de atmosfeer. De refractie is afhankelijk van de temperatuur en de druk.
  • Semi Diameter is de halve diameter van een hemellichaam, die je gebruikt als correctie, omdat je de onder(of boven)kant van een hemellichaam hebt gepeild. Alleen voor de maan en de zon speelt dit een rol, andere hemellichamen zijn kleiner dan 1 boogminuut.

Een tabel met een combinatie van deze correcties als functie van de apparent altidude is te vinden in de Nautical Almanac, in de tabel Altitude Corrections.

  • parallax is een afwijking tengevolge van je eigen positie op de aarde. Deze is alleen van belang bij een meting aan de maan.

Als je deze correcties hebt doorgevoerd heb je de ware gemeten hoogte (true altitude) van het hemellichaam.

Opzoeken van de positie van het hemellichaam

Navigeren kan alleen op goed zichtbare hemellichamen. Eigenlijk worden alleen de zon, maan, 4 planeten (venus, mars, jupiter, saturnus) en 57 sterren gebruikt. In tabellen staat precies op welke plaats elk hemelichaam zich bevindt. De positie is wordt niet in lengtegraden en breedtegraden vermeld, maar in declinatie en GHA. Deze positie wordt Geographic Position (GP) genoemd.

Declinatie is de breedtegraad van het punt waarboven het hemelichaam precies staat. Zo is op 20 maart 2008 om kwart voor 5 's ochtends de declinatie van de zon precies 0 graden. De lente begint en de zon staat recht boven de evenaar. En op bijvoorbeeld 7 oktober om 15:00 UTC is de declinatie van de zon 5°30.5'Z (5 graden en 30.5 minuten zuid). De zon staat dus recht boven een punt op ongeveer vijf en een halve graad zuiderbreedte. De declinatie van de poolster (polaris) is eigenlijk altijd ongeveer 90° Noord.

GHA (Greenwich Hour Angle) is de hoek die een hemellichaam maakt met de meridiaan van Greenwich. Deze hoek is een soort lengtegraad maar loopt van 0° tot 360° altijd in westelijke richting. Om bijvoorbeeld ongeveer 12:00 UTC staat de zon precies boven de meridiaan van Greenwich en is de GHA 0°, daarna loopt het op. Een uurtje later staat het op 15°, middernacht op 180° en bij zonsopskomst ongeveer 270°.

Van de zon, maan en 4 planeten is de declinatie en de GHA op te zoeken in tabellen. Voor de sterren is de alleen de declinatie en de SHA te vinden. De SHA (Siderian Hour Angle) is de hoek tussen de GHA van Aries en de GHA van de ster. Aries is een gekozen punt in de hemel ten opzichte waarvan alle sterren zijn gedefineerd. De GHA van Aries is wel te vinden in tabellen. De declinatie en SHA van sterren veranderd gelukkig niet veel in een maand. Om de tabellen compact te houden zijn alleen waardes voor gehele uren gegeven, in de Increments and corrections tables kan een toevoeging voor de minuten en seconden opgezocht worden.

Kiezen van een aangenomen positie en bepalen van de Local Hour Angle voor die positie

Om de positie van het hemellichaam ten opzichte van je eigen positie te bepalen moet je een schatting maken van je eigen positie, bijvoorbeeld op basis van een Gegist bestek. Op basis vn deze positie kan je dan de hoogte en azimut van het hemellichaam berekenen. Als je de hoogte en azimut in de volgende stap uit een tabel haalt zijn er de volgende eisen aan deze aangenomen positie (assumed position):

  • De breedtegraad moet afgerond worden op een geheel getal.
  • De LHA moet een geheel getal zijn.

LHA is de Local Hour Angle. Dit is eigenlijk precies hetzelfde als de GHA maar dan niet voor Greenwich, maar voor je eigen positie. De LHA is bijvoorbeeld 0° als de zon precies op haar hoogste punt staat. De LHA kan bepaald worden met: <math>LHA = GHA - Lat</math>, waarbij de Lat de Lengtegraad van de aangenomen positie is (positief bij WL, negatief bij OL).

Om op een geheeltallige LHA uit te komen bij een positie op het westelijk halfrond moeten de minuten en seconden van de lengtegraad van de gekozen positie gelijk zijn aan de minuten en seconde van de GHA. Op het oostelijk halfrond moeten de minuten seconden van de GHA en van de lengtegraad van de gekozen positie samen precies één graad zijn. Voorbeelden:

  • bij GHA 15°10.23' en geschatte positie 2°15.35' WL is de gekozen lengtegraad: 2°10.23' WL, en LHA 13°
  • bij GHA 15°10.23' en geschatte positie 2°15.35' OL is de gekozen lengtegraad: 1°49.77' OL, en LHA 17°

Berekenen van hoogte en azimut voor de aangenomen positie

De GHA en de declinatie geven informatie de plek waarboven het hemellichaam staat, maar nog niet over de plek waar wij het hemellichaam zien. De azimut en de hoogte doen dat wel

De azimut is de kompaskoers richting het hemellichaam. Een opkomende zon heeft een azimut van ongeveer 90° (oosten) en de zon midden overdag heeft een azimut van 180° (recht in het zuiden).

Hoogte van een hemellichaam is de hoek die het centrum van het hemellichaam maakt met de horizon. Een net opgekomen hemellichaam heeft een hele kleine hoogte terwijl een hemellichaam dat recht boven je staat een hoogte heeft van 90°. De zon kan in Nederland niet hoger komen te staan dan ongeveer 59.5°.
Alle punten met gelijke hoogte liggen op een cirkel met als middelpunt de Geographic Position van het hemellichaam. De afstand (in graden) tot het middelpunt is <math>90^{\circ}-hoogte</math>.

Met behulp van de declinatie, LHA en de aangenomen positie, kun je de hoogte en azimut uitrekenen. Met andere woorden: met de tijd, de positie van het hemellichaam en je eigen positie, weet je waar je het hemelichaam kunt zien. In de praktijk worden de uitkomsten van deze berekingen uit een tabel gehaald. In die tabel vindt je de hoogte en azimut bij een geheeltallige LHA, declinatie en breedtegraad. In de tabel staat ook een Interpolation factor d waarmee je kan corrigeren voor de minuten en seconden van de declinatie.

De hoogte en azimut kunnen ook berekend worden, zie daarvoor: Berekenen van hoogte en azimut

Altitude intercept en positielijn

Vergelijken van berekende en (gecorrigeerde) gemeten hoogte

Het verschil tussen je gemeten hoogte met de sextant en de berekende hoogte is het verschil in afstand naar de GP tussen je gekozen en je werkelijke positie. Dit verschil wordt de Altitude Intercept genoemd.

Als de gemeten hoogte groter is dan de berekende hoogte ben je dichter bij de GP en vice versa.

Tekenen van een positielijn

Je begint met het inteken van de gekozen positie (assumed position, AP). Vanuit dat punt trek je een lijn in de richting van het GP, of er vandaan. De richting is dus de azimut of de azimut+180°. Op deze lijn zet je de afstand altitude intercept uit, waarbij één minuut gelijk is aan één zeemijl. Op dit punt teken je een lijn haaks op de eerste lijn. Dit is de positielijn.

Net als bij een gewone kruispeiling op bijvoorbeeld twee kerktorens moeten er altijd twee astropeilingen gedaan worden. Elk levert een positielijn op de kaart en je positie is het snijpunt op de kaart.

Zie ook

Links