Mannenintro

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Een van de najaarsintro's van 2001, waarbij aanvankelijk slecht 3 vrouwen mee waren. Daarvan stapte er 2 aan het eind van de eerste dag af vanwege persoonlijke omstandigheden. De resterende vrouw was organisatie en derhalve reeds lid, de remmen konden los.

Aldus geschiedde...