Bestuur 2017-2018
Het huidige bestuur van D.Z. Euros is geconstitueerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2017 en bestaat uit:
Voorzitter Jurriaan Sprik voorzitter@euros.nl +31611716877
Secretaris Michiel Bakker secretaris@euros.nl 0651137486
Penningmeester Niels Sulzer penningmeester@euros.nl +4915204032235
PR-commissaris Harmen Rockler prco@euros.nl +31641578310
Materiaalcommissaris Frans Skarman matco@euros.nl +4613396456
Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via bestuur@euros.nl