Bestuur 2017-2018
Het huidige bestuur van D.Z. Euros is geconstitueerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2017 en bestaat uit:
Voorzitter Jacco Schaft voorzitter@euros.nl 0655126585
Secretaris Lisa Ebben secretaris@euros.nl 0637023335
Penningmeester Jur van Geel penningmeester@euros.nl 06-20286104
Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via bestuur@euros.nl